Sprzedaż samochodu, a OC, umowa i formalności

Gdzie powinienem zgłosić sprzedaż samochodu? Czy muszę iść do ubezpieczyciela wygłosić OC? Czy należy zgłosić sprzedaż auta w wydziale komunikacji? A także, czy muszę udać się do Urzędu Skarbowego jako sprzedający? Na te pytania w prosty sposób odpowiemy w poniższym artykule.

Sprzedaż auta, a OC

Jeśli sprzedajemy samochód, mamy obowiązek zgłosić ten fakt do zakładu ubezpieczeń, w którym mieliśmy wykupioną polisę OC. Zgodnie z nowelizacją z 2012 roku, powinniśmy zrobić to na piśmie. Należy dostarczyć ubezpieczycielowi oświadczenie o przeniesieniu własności pojazdu na inną osobę i podać imię i nazwisko kupującego, adres zamieszkania oraz nr PESEL. Jeżeli kupującym jest firma, to musimy zapisać jej nazwę, adres siedziby, a także REGON. Sprzedający auto powinien zgłosić się do ubezpieczyciela w ciągu czternastu dni od dnia sprzedaży. Ten termin obowiązuje osoby, które posiadają polisy zawarte od 11 lutego 2012. Osoby sprzedające auto, którego OC było wykupione przed tą datą, powinny zgłosić się do ubezpieczyciela wraz z danymi kupującego w ciągu 30 dni od dnia dokonania transakcji.


Ściągnij przykładowe zawiadomienie ubezpieczalni o sprzedaży swojego samochodu

Zgłoszenie sprzedaży auta w Wydziale Komunikacji?

Czy muszę zgłosić sprzedaż auta w Wydziale Komunikacji w moim mieście? Tak. Zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym z 1997 r. i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002, sprzedający samochód powinien zgłosić fakt sprzedaży w ciągu 30 dni od momentu dokonania transakcji (podpisania umowy).

Jakie dokumenty będą potrzebne? Powinniśmy wziąć ze sobą dowód osobisty, a także umowę kupna-sprzedaży. Osobiste zgłoszenie sprzedaży przez dotychczasowego właściciela jest niepłatne (opłata skarbowa zostanie naliczona, jeżeli upoważnimy do tej czynności inną osobę). Pracownik wydziału komunikacji potwierdza na miejscu fakt zgłoszenia sprzedaży.

Czy sprzedający samochód musi iść do Urzędu Skarbowego?

Nie. Do Urzędu Skarbowego z formularzem PIT PCC-3 idzie tylko osoba kupująca od nas auto. Sprzedający nie ma takiego obowiązku.

Jednak, jeśli sprzedalibyśmy samochód w ciągu pół roku od momentu jego kupna (6 miesięcy liczone od ostatniego dnia miesiąca, w którym kupiliśmy auto), to będziemy zobowiązani do umieszczenia ewentualnej wartości przychodu w rozliczeniu rocznym, które standardowo zanosimy do US w pierwszym kwartale kolejnego roku.


Ewentualną kwotę, od której liczymy wartość podatku do zapłaty, czyli różnicy między kwotą zakupu, a sprzedaży (pomniejszoną o udokumentowane koszty ogłoszeń oraz modernizacji samochodu) umieszczamy w polu „inne źródła” formularza PIT 36. Będziemy też zobowiązani do zapłacenia należnego podatku dochodowego.

Podsumowując:

-ubezpieczycielowi zgłaszamy zmianę właściciela samochodu w ciągu 14 dni
-w Wydziale Komunikacji zgłaszamy sprzedaż auta w ciągu 30 dni
-do Urzędu Skarbowego bezpośrednio po sprzedaży samochodu idzie jedynie kupujący

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.